Coaching

Individueel

In een persoonlijk coaching traject gaan we aan de hand van jouw leervraag op zoek naar de dynamiek die daar aan ten grondslag ligt en welke “twist” je hebt te maken. Waarom doe je zoals je doet? Wat zijn jouw atomatische gedragspatronen? Waarmee zet jij jezelf vast? En wat heb je te doen om weer in beweging te komen? Na een uitgebreide intake spreken we af hoeveel sessies we aan het werk gaan. In een traject gaan we stap voor stap in op jouw coachvraag en verdiepen we de thema’s die naar boven komen. De sessies hebben een gevarieerd karakter. We werken met diverse ervaringsgerichte werkvormen en maken veel gebruik van lijf en stem (zie “mijn werkwijze”). Het doel is luisteren naar binnen, stemgeven naar buiten en toepassen in jouw praktijk. Ineffectieve gedragspatronen en hun oorsprong komen in beeld, waardoor verandering ervan mogelijk wordt. Tussendoor geef ik je diverse opdrachten en bied ik e-coaching aan.

Teams

Teams worstelen vaak in de samenwerking, omdat het schort aan vertrouwen, eigenaarschap, richting, sturing en aan vaardigheden. Ik begeleid teams om:

  • zelfinzicht en inzicht in de teampatronen te krijgen
  • te bouwen aan vertrouwen
  • constructief te communiceren en conflicten te benutten
  • de richting helder te formuleren en te weten waar ze van zijn
  • eigenaarschap en betrokkenheid bij het creëren van resultaten te vergroten

De vraag van jouw team is het startpunt. We gaan met elkaar op een interactieve en speelse manier onderzoeken wat het patroon is waar het team in vast zit en wat verklaart waarom deze vraag er is. Ik leer jouw team een twist te maken en vanuit andere perspectieven naar de eigen context en elkaar te kijken. Als teamcoach ben ik spiegel, katalysator en stimulator. Ik ben zowel mens- als taakgericht. Ik help jouw team weer helder te krijgen waar ze voor staan en gaan, en geef ze tools om tot resultaten te komen.

Judith van Zelm van Eldik

Beetslaan 226
2281 TS Rijswijk

T  +31 655 331 342
E  judith@twist2change.nl