Over mij & mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Twist2Change!

Mijn naam is Judith van Zelm van Eldik. Al ruim 17 jaar werk ik met mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Steeds weer zie ik mensen worstelen met aan de ene kant luisteren naar wat er vanbinnen in hen omgaat en aan de andere kant uiten wat ze bedoelen en verlangen. Mensen zetten zichzelf op allerlei manieren vast. In oude patronen, in overtuigingen en gewoontes. Ze wonen in hun hoofd. En dat staat het laten horen van hun echte stem vaak in de weg. Zeggen waar het op staat, spreken vanuit het hart, eerlijk en kwetsbaar durven zijn. Dat is wat veel mensen willen maar niet durven. Het gevolg is dat veel van hun energie, wijsheid, creativiteit en vitaliteit verloren gaat.Dat doorbreken is veel meer dan alleen een rationele beslissing. Daarom heb ik Twist2Change, geef stem aan ontwikkeling opgericht.

Vanuit mijn improvisatietheater- en muziekachtergrond weet ik hoeveel wijsheid ons lichaam in zich herbergt. Ik zie keer op keer wat werken met de stem en zingen teweeg kan brengen. In mijn coaching combineer ik alle methoden die ik de afgelopen jaren heb vergaard, o.a. stembevrijding, voice dialogue, rationele emotieve training (RET), transactionele analyse (TA), thema gecentreerde interactie (TGI), psychodrama, stem- en lichaamswerk. Door je jouw leervraag en de dynamiek die daarin zit te laten ervaren, help ik je een “twist“, een beweging op gang te brengen.

Met Twist2Change, geef stem aan ontwikkeling help ik jou om jou dichter bij jezelf te brengen. Zodat je in vrijheid en met vertrouwen jouw eigen kompas kan volgen. Ik help jou beter naar jezelf te luisteren en je eerlijk te laten horen aan anderen. Hierdoor kan je jouw eigen ontwikkeling in beweging brengen en anderen inspireren. Wat is daar voor nodig? Stoppen met doorgaan, anders naar jezelf luisteren, je verlangens weer voelen en daar stem aan geven. In training, coaching, theater en zang zet ik mezelf met overgave in als katalysator en spiegel voor jouw en jouw ontwikkeling. Ik laat je de energie, de beweging of juist de blokkades in jezelf ontdekken. Ik help je zo je eigen grenzen te verleggen. Zodat jij met lef kunt navigeren in jouw eigen leven!

Stembevrijding

Zingend zelfonderzoek

Stembevrijding is vrij zingen van binnenuit. Via het zingen luister je naar binnen, naar wat er in jou leeft, wat om aandacht vraagt en dat zing je. Want onze stem is een gevoelig instrument, dat veel meer overbrengt dan de woordelijke inhoud. Met jouw eigen muziek van dat moment laat je je hart, je lichaam en je ziel spreken. Je creëert daarmee meer ruimte en vrijheid. Je maakt dieper contact met jezelf, met je eigen kern. En ruimte in jezelf zorgt voor ruimte en contact met anderen!

Zingen is bevrijdend en gezond! Als stembevrijder help ik je in het kwetsbare proces van zingend zelfonderzoek. Ik geef houvast, prikkel, volg én moedig aan. Het gaat niet om goed of fout, mooi of lelijk, maar om de bereidheid om je over te geven aan je eigen muziek. Ieder mens is een wonder en een kneus. Ik ben er van overtuigd dat iedereen, en jij dus ook, kan zingen. Dat jouw innerlijke muziek gehoord wil worden en dat anderen dat graag willen horen en ontvangen.

Stembevrijding is iets voor jou als je:

  • Vrijer wil leren zingen.
  • Jezelf beter wil leren uiten
  • Stem wil geven aan wat je beleeft
  • Wil ontspannen en stress ontladen
  • Meer in contact wil komen met jezelf en jouw emoties
  • Nieuwsgierig bent wat zingend zelfonderzoek je kan brengen

Zie hier een filmpje waarin Jan Kortie (de grondlegger in Nederland) uitlegt wat stembevrijding is.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een coachingsmethode, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone. Het boek “Ik ken mijn ikken” (door Karin Brugman, Berry Collewijn en Judith Budde) is een zeer toegankelijk boek om hiermee kennis te maken. Voice dialogue gaat uit van de psychologie van de ikken. Je bestaat niet uit één ik, maar uit vele ikken of subpersonen. Allemaal met hun eigen visie op de wereld, hun zorgen en belangen, hun gewoonten en gedrag. Gedurende je leven ontstaan deze ikken door de keuzes die je maakt. Er zijn primaire ikken die op de voorgrond staan en zich actief roeren in jouw leven. Er zijn ook verstoten ikken, die weinig ruimte van jou krijgen. Vaak wordt de metafoor van de bus gebruikt. Jij zit aan het stuur en in jouw bus zitten al jouw subpersonen.

Als we tegen lastige situaties aanlopen, is er automatisch een subpersoon die reageert en een “oplossing” weet. Die weet hoe te handelen en die als het ware het stuur van jou overneemt. Regelmatig zul je merken dat het gedrag wat je dan vertoont niet altijd effectief is. Of dat je zo in je automatische reacties vast zit, dat je weinig ruimte hebt voor een andere reactie op de lastige situatie.

Het doel van voice dialogue is je kennis te laten maken met je eigen ikken en inzicht te krijgen in welke manier ze je helpen en dwarszitten. Je leert je eigen innerlijke dynamiek ontwarren. Daarmee versterk je jouw “bewuste ego” en wordt je in staat gesteld om zelf weer regie te nemen over jouw situatie. JIj bent de dirigent van al die stemmen. Jij bepaalt wie er in welke situatie aan het stuur mag zitten.

 

Judith van Zelm van Eldik

Beetslaan 226
2281 TS Rijswijk

T  +31 655 331 342
E  judith@twist2change.nl