Wordt een top-presterend team met veel energie en betrokkenheid  

Teamscan

Dit is voor jullie team als:

 • Jullie merken dat de communicatie niet soepel loopt
 • Het jullie maar niet lukt om optijd alle taken af te hebben
 • Jullie best lekker samenwerken, maar voelen dat er meer in zit. Ieders talenten beter tot hun recht kunnen komen
 • Niet efficiënt met tijd omgaan en deadlines niet halen
 • Er is onduidelijkheid over verantwoordelijkheden,  rollen en verwachtingen hebben. Daardoor is er regelmatig gedoe
 • Elkaar aanspreken en open communiceren lastig is

De teamscan helpt om snel te achterhalen aan welke knoppen jullie als team kunnen draaien om effectiever te worden. Waar jullie sterke punten als team liggen en waar de ontwikkelpunten. Na afloop van de teamscan krijgen jullie een advies op maat om jullie teameffectiviteit te verbeteren. Twist2Change maakt gebruikt van het StrengthScopeTeam assessment. Voor meer informatie over StrengtScope, klik hier.

De teamscan bestaat uit 3 dingen: een vragenlijst, een analyse sessie van 2 uur met het hele team en een ontwikkeladvies. De kosten zijn € 850,-

Teamcoaching & – training

Na de teamscan is het mogelijk om training te volgen rond verschillende thema’s (ook online!):

 • Effectief communiceren als team: aan de hand van de DISC analyse wordt de communicatie stijl en voorkeuren van de teamleden in kaart gebracht en krijg je handvaten om effectiever te communiceren. 
 • Eigenaarschap vergroten in teams:  Aan bod komen de vragen: hoe doe je dat samen, eigenaarschap invullen voor het samenwerken en het teamresultaat? Waar bestaat eigenaarschap uit en hoe kan je dat bij elkaar en als team versterken? En waar moet je als leidinggevende op letten? 
 • Toppreseterend team vanuit talenten: maken jullie genoeg gebruik van elkaars talenten? Kennen jullie elkaars talenten eigenlijk wel? Wat maakt jullie als team uniek? In deze training brengen we de individuele talenten in kaart en kijken we wat dat op teamniveau betekent. Met het teamdoel en de gewenste resultaten voor ogen, kijken we wat er nodig is om een top presterend team te worden, waarbij al het potentieel wordt benut. 
 • Teamcoaching op maat: aan de hand van een specifieke teamvraag wordt teamcoaching op maat aangeboden
 • Omgaan met verandering en wendbaarheid:  Als team moet je je continue aanpassen aan een veranderende vraag en of omgeving. Hoe zorg je dat je met elkaar blijft leren, hoe zorg je dat je wendbaar blijft, hoe zorgen we voor een teamcultuur waarbij van fouten geleerd wordt? Aan de hand van de principes van het improvisatie theater leer je alles over wendbaar zijn in samenwerking.
 • Teambuilding: de kracht van de stem: In deze workshop ga je op een hele andere manier met elkaar communiceren, verbinden en samenwerken! Via speelse improvisatie en zangoefeningen leer je met elkaar “samen te klinken”. 
 • Persoonlijk leiderschap in teamverband: in deze module duik je met elkaar in het thema persoonlijk leiderschap.  Hoe vul ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn rol en taak in, hoe ga ik om met weerstand bij mezelf en anderen, hoe stuur ik en hoe sturen wij gezamenlijk op een gedragen resultaat.

Judith van Zelm van Eldik

Beetslaan 226
2281 TS Rijswijk

T  +31 655 331 342
E  judith@twist2change.nl